top of page

یاسمن هوروش

1606

کد درمانگر:

درمان فردی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

یاسمن هوروش کارشناس ارشد روانشناسی، تمام دوره های پرورش درمانگر را در کلینیک احیا گذرانده و قادر است در حوزه های اضطراب، افسردگی، مشکلات ارتباطی، وسواس فکری و عملی و اختلالات شخصیتی به ارائه خدمات روانشناسی بپردازد.

زمینه های مشاوره

اضطراب
افسردگی
مشکلات ارتباطی
وسواس فکری و عملی
اختلالات شخصیتی

تجارب درمانی

• درمانگر در مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا. (از پاییز 98 تا کنون).
• مدیریت داخلی موسسه ی آموزش زبان های خارجی چکاد دانش. (سال 89-90).

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

سوابق علمی و اجرایی

• مدرس سمینار های روانشناسی ویژه ی افراد عادی .( پاییز 98 تا کنون). مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا.
• کارگاه "فرا شناخت درمانی اختلالات اضطرابی" . ( 11 و 12 آذر 96) . برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
• کارگاه "رفتار درمانی شناختی برای نشخوار فکری" . (7 خرداد 97) . مدرس: دکتر حسن حمید پور. برگزار کننده: موسسه ی آموزش عالی آزاد مدت.
• کارگاه "آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی Mindfulness". ( 14 آبان 96) . مدرس: دکتر حسن حمید پور. برگزار کننده: موسسه ی آموزش عالی آزاد مدت.
• کارگاه "درمان شناختی رفتاری CBT ". (18 اسفند 96) . مدرس: دکتر ابوالفضل محمدی. برگزار کننده: موسسه ی آموزش عالی آزاد مدت.
• کارگاه "طرحواره درمانی". (14 آبان 96) . مدرس: دکتر حسن حمید پور. برگزار کننده: موسسه ی آموزش عالی آزاد مدت.
• کارگاه "نقشه ی راه زندگی". (زمستان 97) . مدرس: دکتر علی صاحبی . برگزار کننده: موسسه ی آموزش عالی ماد.
• کارگاه "بازی زندگی". (9 مرداد 99) . مدرس: آقای هادی میر اسدی. برگزار کننده: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا.
• کارگاه "TPSC". (تابستان 99) . مدرس: آقای هادی میر اسدی. برگزار کننده: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا.
• کارگاه " چگونه روابط خود را نابود می کنیم ". ( 17مرداد 99). مدرس: آقای هادی میر اسدی. برگزار کننده: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی احیا.
• کارگاه " شخصیت شناسی یونگ". (تابستان 96) . مدرس: دکتر علیرضا شیری . برگزار کننده:خانه ی توانگری طوبی.
• کارگاه "شخصیت شناسی MBTI". (14 مهر 96) . مدرس: دکتر علیرضا شیری. برگزار کننده: خانه ی توانگری طوبی.
• همایش "چالش ها و نیازها (با نگاهی به آینده)". (23 اردیبهشت 97). دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی فارس.


bottom of page