top of page

محسن میرزا اقا

1506

کد درمانگر:

درمان روانپویشی و روانکاوی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

محسن میرزا اقا از ابتدای فعالیت حرفه ای کلینیک احیا در این مرکز فعالیت داشته و تا این لحظه مدیریت کل واحد رواپویشی کلینیک در بخش های آموزش و درمان به عهده ایشان است. تمام درمانگرانی که با رویکرد روانپویشی در این مرکز فعالیت می کنند از نظر حرفه ای مورد تایید وی هستند.

زمینه های مشاوره

• روان کاوی و روان درمانی پویشی
• روابط عاطفی و دلبستگی
• اضطراب و خشم
• افسردگی و تنظیم خلق
• مشکلات ارتباطی و هویت
• اختلالات شخصیتی و هویت
• احساسات متعارض و وسواس

تجارب درمانی

• روان درمانگر کلینیک احیا
• روان درمانگر کلینیک فراز
• روان درمانگر کلینیک سرود آفرینش

سوابق تحصیلی

• کارشناسی ارشد روانشناسی
• کارشناسی روانشناسی

سوابق علمی و اجرایی

• دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
• عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
• مدیر بخش رواندرمانی در گروه رشد و توسعه دانشگاه تهران
• مدیر بخش روان کاوی و روان درمانی پویشی مرکز مشاوره دانشگاه تهران

شرکت در دوره های آموزشی زیر
• بازخوانی آرا فروید
• بازخوانی آرا ملانی کلاین
• بازخوانی آرا ویلفرد بیون
• بازخوانی آرا وینی کات
• تروما و عواطف در زبان روان کاوانه
• روان درمانی پوبشی فشرده و کوتاه مدت ((ISTDP
• سازمان شخصیت و مکانیزم های دفاعی از منظر روان کاوی
• تحت نظارت و سوپرویژن دائمی روان درمانی پویشی پیشرفته
• روان کاوی مبتنی بر روابط موضوعی
• رهیافت روان کاونه به انحرافات جنسی
• ارزیابی جامع شخصیت سواپ((SWAP
• مقدمات روان کاوی لکان
• نظریه های روابط ابژه
• درمان هیحان مدار
• درمان مبتنی بر ذهن سازی
• تجریه و آسیب
• شرم و گناه از منظر روان کاوی
• عصب روان کاوی اختلالات هیجانی
• تئوری های روان کاوی گروه
• دوره مصاحبه ساخت یافته اتو اف کرنبرگ STIPO
• گروه درمانی تحلیلی بیمارستان روزبه
• کاهش استرس بر اساس بهوشیاری
• روابط موضوعی در هنر درمانی
• روان کاوی در درمان
• کاپلان خوانی
• ارزیابی قدرت ایگو
• روان درمانی تحلیلی کودک ونوجوان مبتنی بر نظریات کلاین
• دوره روان کاوی وجودی و فلسفه
• زوج درمانی-مقابله با خیانت های زناشویی –درمان اختلالات جنسی
• مشاوره تلفنی در اورژانس های روانپزشکی
• تحلیل آزمون فرافکنTAT
• خاستگاه روانشناسی نزد نیچه
• ذهن آگاهی کنگره بین المللی رواندرمانی 2016
• روان پویشی کوتاه مدت یکپارچه نگر
• مترجم مقالات و کتاب های تخصصی روان کاوی

bottom of page