top of page

محدثه فهیمی

1510

کد درمانگر:

درمان روانپویشی و روانکاوی؛ درمان فردی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

محدثه فهیمی هستم فارغ¬التحصیل روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی. تخصص اصلی من در حوزه¬ی روان¬درمانی فردی و رویکرد درمانی بنده روانپویشی فشرده و کوتاه مدت است و درحال حاضر به عنوان درمانگر در مرکز روانشناختی راه سوم درحال فعالیت هستم.

زمینه های مشاوره

• اضطراب
• استرس
• افسردگی
• اختلالات شخصیتی
• وسواس فکری و عملی
• مسائل بین فردی
• سنجش شخصیت با ابزار سنجش STIPO

تجارب درمانی

• روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره و روانشناختی راه سوم

سوابق تحصیلی

• کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
• کارشناسی

سوابق علمی و اجرایی

• مدرک کارگاه آموزشی تخصصی "گروه درمانی تبادلی پویا"، خانم دکتر فریبا زرانی، دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1398،
• مدرک کارگاه آموزشی تخصصی "شخصیت و مکانیسم های دفاعی"، جناب آقای دکتر علیرضا طهماسب، مرکز خدمات روانشناختی احیاء، 1399،
• مدرک کارگاه آموزشی تخصصی "درمانگری روان پویشی فشرده و کوتاه مدت"، جناب آقای دکتر علیرضا طهماسب، مرکز خدمات روانشناختی احیاء، 1399،
• مدرک کارگاه آموزشی تخصصی "ساختار شخصیت کرنبرگ"، جناب آقای دکتر علیرضا طهماسب، مرکز خدمات روانشناختی احیاء، 1398،
• مدرک شرکت در سه دوره "سوپرویژن بالینی" تحت نظارت جناب آقای دکتر حسین نادعلی، مرکز خدمات روانشناختی هیلان، 1398.

bottom of page