top of page

فاطمه رمضانی

1613

کد درمانگر:

درمان فردی؛ زوج و ارتباط درمانی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

روانشناسی هنر خوب زیستن است و مفتخرم که تقریباً نیمی از عمر خود را در این زمینه گذرانده ام تا بیاموزم و بیاموزانم هنر خوب زیستن را. تمام سعی ام بر این است تا بتوانم با استفاده از علم روانشناسی و تجربیاتم چراغی باشم برای روشن کردن مسیر زندگیتان.

زمینه های مشاوره

• زوج درمانی
• اضطراب
• افسردگی
• دوقطبی
• مشکلات ارتباطی
• شکست های عاطفی
• مشاوره پیش از ازدواج
• روابط دوستی قبل از ازدواج
• مهارت های زندگی (کنترل خشم، استرس، حل تعارض و...)

تجارب درمانی

• برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مختلفی در زمینه مهارت های زندگی ، مهارت های ارتباطی، مدیریت استرس؛ کنترل خشم، غلبه بر افسردگی، مهارتهای حل تعارض و حل مسئله، مهرات های زناشویی در تهران
• روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره و روانشناسی کاخ
• روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره و روانشناسی روشنگر
• روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره و روانشناسی راه آرامش
• دارای مدرک درمانگری درمان شناختی رفتاری (CBT) از انستیتو روانشناسی تهران
• دارای مدرک مربیگری مهارتهای زندگی
• دارای مدرک درمان اعتیاد
• دارای مدرک مشاوره پیش از ازدواج

سوابق تحصیلی

• کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
• کارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق علمی و اجرایی

• مدیر و مؤسس مرکز مشاوره و روانشناسی سپید
• مسؤل فنی مرکز مشاوره کاخ
• مسؤل فنی مرکز مشاوره روشنگر
• روانشناس آسایشگاه خیریه کهریزک
• عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
• عضو تیم تاب آوری انجمن ازدواج و خانواده کشور
• مترجم کتاب تاب آوری و فرزند پروری فصل دومی برای تمامی فصول

bottom of page