top of page

غزاله بلوچیان

1115

کد درمانگر:

درمان کودک

تخصص ها:

Image-empty-state.png

از سال 92 در کلینیک توس، از سال 98 در کلینیک کاردرمانی گوهرشاد و از سال 99 در کلینیک صنعتگر به عنوان درمانگر فعالیت می کنند

زمینه های مشاوره

• اختلالات رشدی گفتار و زبان
• اختلال بلع

تجارب درمانی

• کلینیک گوهرشاد – دکتر امیر امین یزدی
• کلینیک صنعتگر

سوابق تحصیلی

• دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی فردوسی
• کارشناس گفتار درمانی علوم پزشکی مشهد

سوابق علمی و اجرایی

• از سال 94 تا 96 سوپروایزر دانشگاه علوم پزشکی
• عضو انجمن گفتار درمانی ایران

bottom of page