top of page

زینب فرامرزی

1501

کد درمانگر:

مشاوره نوجوان

تخصص ها:

Image-empty-state.png

زینب فرامرزی از سال 1394 به عنوان روانشناس نوجوان با رویکرد رواندرمانی پویشی در مرکز مشاوره احیا فعالیت دارند و علاوه بر این جلسات گروه درمانی متعددی برای نوجوانان در این کلینیک برگزار کرده اند.

زمینه های مشاوره

• اختلالات ارتباطی
• اضطراب
• افسردگی
• وسواس فکری و عملی

تجارب درمانی

• روانشناس نوجوان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا
• از ۱۳۹۵ روانشناس نوجوان در کلینیک آتیه
• از ۱۳۹۴ روانشناس و گروه درمانگر بهوشیاری در کلینیک پلاک اول
• ۱۳۹۰-۱۳۹۲ روانشناس اعتیاد در مرکز بازتوانی پیروان همت

سوابق تحصیلی

• ۱۳۹۳ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
موضوع پايان‌نامه: تاثیر درمان پیشگیری از بازگشت بر اساس به هوشیاری بر کاهش سطح ولع مصرف مواد مت آمفتامین
• ۱۳۸۸ کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سوابق علمی و اجرایی

• از ۱۳۹۲ نویسنده مقالات بهوشیاری و اعتیاد در فصلنامه طب اعتیاد
• پژوهشگر در پژوهشکده شناختی (ICSS)
• فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و رفتارهای اعتیادی، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره اول، شماره سوم.۱۳۹۲
• فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و درمان، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره اول، شماره چهارم.۱۳۹۲
• فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی؛ راهی برای مدیریت هیجانات و احساسات. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره پنجم.۱۳۹۳
• فرامرزی شهپر، زینب. پیشگیری از بازگشت بر اساس ذهن آگاهی و درمان مت آمفتامین، دوره دوم، شماره ششم.۱۳۹۳
• فرامرزی شهپر، زینب . مروری بر مداخلات ذهن آگاهی؛ فرصت هایی ارزشمند در بیماری اعتیاد، فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره ی هفتم.۱۳۹۳
• فرامرزی شهپر، زینب . آگاهی، احساس و پذیرشٰ؛ درمان پیشگیری از بازگشت بر اساس ذهن آگاهی. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره دوم، شماره هشتم.۱۳۹۴
• فرامرزی شهپر، زینب . ذهن آگاهی و پیشگیری؛ چگونه می توان از موقعیت های پر خطر بدون فرار کردن از آن ها جان سالم به در برد؟. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره سوم، شماره نهم.۱۳۹۴
• فرامرزی شهپر، زینب . سوار شدن بر موج وسوسه؛ تکنیکی بر اساس به هوشیاری. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره سوم، شماره ی دهم و یازدهم. ۱۳۹۴
• فرامرزی شهپر، زینب . بهوشیاری و مغز ما. فصلنامه ی پارسی طب اعتیاد، دوره چهارم، شماره ی سیزدهم و چهاردهم.۱۳۹۵

bottom of page