top of page

دکتر ناهید نورانی

1901

کد درمانگر:

درمان روانپویشی و روانکاوی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

· دکتر ناهید نورانی، متخصص اعصاب و روان انیستیتو روانپزشکی، به مدت یک سال است که به عنوان روانپزشک در کلینیک احیا فعالیت دارد و به صورت آزاد در حوزه ی رواندرمانی پویشی نیز کسب دانش کرده است. بنابراین با توجه به تجربه موفق و دانش وی در هر دو حوزه، او قادر است تا در این حوزه ها به مراجعان کمک کند.

زمینه های مشاوره

· خانواده
· اضطراب
· استرس
· افسردگی
· مشکلات جنسی و ارتباطی
· اختلالات شخصیتی
· وسواس فکری و عملی

تجارب درمانی

· برگزاری کارگاه های آموزشی مختلفی در زمینه ها مصاحبه و تشخیص اختلالات روانپزشکی، داروها روانپزشکی و درمان، اعتیاد و راه‌های درمان، مهارتهای ارتباطی، مدیریت استرس، مدیریت تضاد به روانشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایران
· روانپزشک مرکز خدمات مشاوره روشنا
· روانپزشک مرکز خدمات مشاوره احیا
· روانپزشک مرکز خدمات مشاوره فردوسی
· روانپزشک مرکز خدمات مشاوره مهرگان
· روانپزشک مرکز خدمات مشاوره امیران

سوابق تحصیلی

· متخصص اعصاب و روان انیستیتو روانپزشکی
· پزشک عمومی از دانشگاه تهران

سوابق علمی و اجرایی

· مدرس دوره‌های آموزشی روانشناسان سراج وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران
· عضو انجمن روان درمانی ایران
· عضو انجمن روانپزشکان ایران
· مترجم کتاب‌های اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اورژانس‌های روانپزشکی، اختلالات سایکوسوماتیک، داروهای روانپزشکی

bottom of page