top of page

دکتر مهشید گنجوری

1617

کد درمانگر:

درمان فردی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

در طی سالهایی که مشغول یادگیری روانشناسی بودم با رویکردهای مختلف آشنا شدم در نهایت تئوری انتخاب و واقعیت درمانی را برای زمینه کاری خود انتخاب کردم چرا که معتقدم این رویکرد نوین برای جامعه امروز ما بسیار پرکاربرد و مفید است ضمن اینکه درمانی به نسبت کوتاه مدت میباشد

زمینه های مشاوره

• اضطراب
• استرس
• افسردگی

تجارب درمانی

مشاوره آن لاین مداخله در بحران و استرس

سوابق تحصیلی

• کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد تهران
• کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد تهران
• کارشناسی میکروبیولوژی

سوابق علمی و اجرایی

• گذراندن دوره های طرحواره درمانی استاد حمید پور
• DBT
• گذراندن دوره های مختلف روان درمانی دکتر سرگلزایی
• گذراندن دوره های واقعیت درمانی دکتر صاحبی

bottom of page