top of page

دکتر محمدکاظم جواهری

1010

کد درمانگر:

درمان روانپویشی و روانکاوی؛ خانواده درمانی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

• رواندرمانی به ویژه رواندرمانی پویشی و کار با اختلالات روانی و حضور در درمان های حمایتی در دو دهه.
• با توجه به نا آشنایی مردم ایران با رواندرمانی سعی در ایجاد ویدیو ها و بسته آموزشی جهت معرفی این رشته در دنیای جدید و اهمیت درمان های غیر دارویی

زمینه های مشاوره

• خانواده
• اضطراب
• استرس
• افسردگی
• مشکلات رفتاری

تجارب درمانی

• نزدیک به دو دهه روانکاوی و رواندرمانی
• تدریس رواندرمانی در بین مشاوران آموزش و پرورش
• مدرس خانواده و سازگاری در آموزش پرورش
• اجرای روانکاوی کلاسیک در بین روانپزشکان در کلینیک های روانپزشکی به مدت 10 سال جهت کنترل مصرف دارو های روانپزشکی در بین بیماران
• تاسیس مرکز مشاوره با 10سابقه فعالیت

سوابق تحصیلی

• دانشجوی دکتری روانشناسی
• فوق لیسانس

سوابق علمی و اجرایی

• روانشناس برتر آموزش و پرورش
• مدرس خانواده در آموزش پرورش
• عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
• عضو انجمن روانکاوی تهران
• نویسنده مقاله رضایت و سازگاری

bottom of page