top of page

دکتر سمیرا گوهری

1510

کد درمانگر:

درمان روانپویشی و روانکاوی؛ درمان فردی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

دکتر سمیرا گوهری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس از سال 1396 با عنون رواندرمانگر پویشی در مرکز مشاوره احیا فعالیت داشته و تبحر بسیاری در درمان اضطراب و افسردگی دارد.

زمینه های مشاوره

• اختلالات ارتباطی
• اضطراب
• افسردگی
• وسواس فکری و عملی

تجارب درمانی

• مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس به مدت 1سال
• مشاور در مرکز آتیه درخشان ذهن به مدت 2سال
• مشاور در مرکز مشاوره احیا به مدت 1سال
• تدریس در دانشگاه آزاداسلامی(واحد تهران جنوب)
• مشاور تحصیلی در موسسه مدرسان شریف به مدت 3سال
• روانشناس کودک در مهد پویش سه ستاره کرمانشاه به مدت 2سال
• روانشناس کودک در مهد زبان کرمانشاه به مدت 2سال

سوابق تحصیلی

• دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

• کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

• کارشناسی دانشگاه اصفهان

سوابق علمی و اجرایی

• دوره ISTDP(روان پویشی کوتاه مدت، مقدماتی) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):60 ساعت
• دوره( اول ) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت
• دوره( دوم ) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت
• دوره(سوم) ISTDP (روان پویشی کوتاه مدت، پیشرفته) با دکتر علیرضا طهماسب(دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش):30ساعت
• دوره آموزشی دلبستگی و ذهنی سازی با دکتر سعید قنبری(هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی): 40ساعت
• دوره رویکرد مراجع محور با دکتر محمدعلی نظری(هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
• دوره شناختی رفتاری اضطراب و افسردگی با دکتر ربابه نوری (هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
• اموزش تست سواپ با علیرضا طهماسب:6ساعت
• دوره های CCRT (روان پویشی کوتاه مدت حمایتی و بیانگر) بادکتر پرویز آزادفلاح(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران)


مقاله ها:
• نقش پنج عامل بزرگ شخصیت،خودکارآمدی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در فرار دختران از منزل(سمیرا گوهری،هادی پرهون، دکتر محمد نقی فراهانی، کمال پرهون)، مجله پژوهش های نوین روانشناختی،1394
• نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و هم جوشی فکروعمل در نشانه های مرضی روان بی اشتهایی( دکتر جعفر حسنی،طیبه شاهمرادیفر،نگار محمودی و سمیرا گوهری).مجله روانشناسی تحولی،1392
• رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و هم جوشی فکر با مشکلات بین فردی(دکتر جعفر حسنی،نگار محمودی،سمیرا گوهری و طیبه شاهمرادیفر).مجله روانشناسی بالینی،1392
• نقش عاطفه مثبت ومنفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی(نگار محمودی، دکتر محمدحسین عبداللهی، دکتر مهناز شاهقلیان و سمیرا گوهری). دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی،1394

bottom of page