top of page

دکتر رزگار محمدی

1615

کد درمانگر:

درمان فردی؛ زوج و ارتباط درمانی

تخصص ها:

Image-empty-state.png

با توجه به علائق شخصی من به ادبیات و فلسفه حوزه روان درمانی اگزیستانسیال را به عنوان زمینه تخصصی خود انتخاب کرده ام و حدود 10 سال است در این حوزه به آموزش ، درمان و پژوهش مشغول هستم .

زمینه های مشاوره

• زوج
• اضطراب
• استرس
• افسردگی
• مشکلات ارتباطی
• شکست های عشقی و سوگ
• هراس از مرگ و تنهایی
• وسواس فکری و عملی

تجارب درمانی

• بیش از 12 سال سابقه روان درمانگری و مشاوره
• اولین برگزار کننده دوره های آموزش و سوپرویژن درمان وجودی در ایران
• سوپروایزری درمانگران علاقمند به رویکرد وجودی
• روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره مرکز راه سوم
• داشتن سوپرویژن و تحلیل شخصی
• روان درمانگر و مشاور مرکز روان حامی
• روان درمانگر و مشاور مرکز امید دزفول
• مدیر کانال آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال

سوابق تحصیلی

• عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
• کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
• کارشناسی مشاوره دانشگاه خوارزمی

سوابق علمی و اجرایی

• هیات علمی دانشگاه
• مدرس دانشگاه آزاد
• مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
• مدرس بیش از ده دوره روان درمانی اگزیستانسیال
• متخصص روش شناسی پدیدارشناسی
• مدرس دوره های یالوم خوانی
• پیش از 30 مقاله علمی پژوهشی و سمیناری
• در دست ترجمه : کتاب روان درمانی های وجودی و تحلیل دازاین
• عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

bottom of page