top of page

آزاده میمنه جهرمی

1016

کد درمانگر:

درمان فردی؛ خانواده درمانی؛ نوروتراپیست

تخصص ها:

Image-empty-state.png

در سال های کار با ورزشکاران به عنوان مربی در باشگاه ورزشی همیشه شاهد نوسان انگیزه ها و بارها رها کردن وبرگشتن به تمرینات ورزشی یا رژیم های غذایی افراد بودم بعد از وارد شدن به دانشکده روانشناسی و شناسایی و درمان اختلالات روان و پس از آن وارد شدن به علوم نوروساینس علاقه مند به پاسخ این پرسش شدم وپروژه پایان نامه کارشناسی ارشدم را نیز در این زمینه انجام دادم و زیر نظر اساتید معتبر و مورد تایید نظام روان شناسی ایران بیشتر از 400ساعت در حیطه های نوروساینس و مایند فولنس درمان های شناختی رفتاری روی اختلالات خوردن دانش آموختم، همواره در حال کسب علوم و متد جدید هستم و مشتاق کمک به افراد در این زمینه.

زمینه های مشاوره

•پرخوری کم خوری عصبی
•اضطراب
•مشکلات مربوط به حافظه و توجه و تمرکز
•فسردگی
• وسواس

تجارب درمانی


• اجرای دوره های گروه درمانی
• روانشناسی ذهن و بدن سالم
• درمان اختلالات خوردن و تنظیم اشتها
• درمانگر کلینیک روانشناسی صنعتگر
• درمان اختلالات خوردن و تنظیم درمانگر کلینیک روانشناسی سروش

سوابق تحصیلی

• کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
• کارشناس روانشناسی بالینی

سوابق علمی و اجرایی

• مدارک بین المللی دوره های QEEG و نوروفیدبک و تحریک
الکتریکی فراجمجمه ای
• عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
• مدرک مایند فولنس

bottom of page